Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na budowę przepustu - przebudowę rowu usytuowanego na działce nr ew. 949/2 obr. Lipka, gm. Klembów,

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek INTERFIBER Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę przepustu - przebudowę rowu usytuowanego na działce nr ew. 949/2 obr. Lipka, gm. Klembów, mającą na celu umożliwienie wykonania wjazdu na nieruchomość wnioskodawcy.
Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - wicestarosta, data: 24.01.2013 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 25.01.2013 r., godz. 10.07
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 25.01.2013 r., godz. 10.07
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.01.2013 r., godz. 10.07Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1379 razy.