Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie 9 studni chłonnych w ul. Nad Strugą oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do ziemi wód opadowych i roztopowych na terenie Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U.
z 2012 r., poz. 145) oraz art. 32, art. 36 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatowym przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, na wniosek z dnia 12.11.2012 r. Pana Grzegorza Zawistowskiego – Burmistrza Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy, działającego z upoważnienia Prezydent m.st. Warszawy, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie 9 studni chłonnych w ul. Nad Strugą oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do ziemi wód opadowych i roztopowych na terenie Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy.
Postanowieniem nr 2891/P/NN/12, z dnia 7.12.2012 r., Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, wyłączył Prezydenta m.st. Warszawy z rozpatrywania przedmiotowej sprawy, jako organ I instancji, a do załatwienia sprawy wyznaczył Starostę Wołomińskiego.


Wytworzył lub odpowiada za treść:wicestarosta Konrad Rytel, data: 15.01.2012 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 18.01.2013 r., godz. 15.44
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 18.01.2013 r., godz. 15.44
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.01.2013 r., godz. 15.44Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1232 razy.