Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni utwardzonych, zlokalizowanych przy ul. Geodetów w Wołominie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni utwardzonych, zlokalizowanych przy ul. Geodetów w Wołominie
WOŚ.6341.149.2012

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2012 r., poz. 145) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie, na wniosek z dnia 15.10.2012 r. Fabryka Projekt Sp. z o. o., zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych
z nawierzchni utwardzonych, zlokalizowanych na terenie działek nr ew. 10/1, 10/2, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 10/9, 10/10, 18/7, 18/8 obr. 11 przy ul. Geodetów w Wołominie, poprzez 4 istniejące wyloty do ziemi, tj. do rowu zlokalizowanego na terenie działki nr ew. 18/6 obr. 11, w łącznej ilości 801 l/s.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel, data: 14.01.2013 r.
Wprowadził:Barbara Zajkowska, data: 14.01.2013 r., godz. 14.42
Ostatnia aktualizacja:Barbara Zajkowska, data: 14.01.2013 r., godz. 14.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.01.2013 r., godz. 14.43Barbara ZajkowskaEdycja strony
14.01.2013 r., godz. 14.42Barbara ZajkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 1522 razy.