Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wykonanie studni głębinowej i przepustu drogowego w msc. Kraszew Stary,

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 36 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, na wniosek z dnia 4.12.2012 r., Pani Barbary Żmijewskiej, z firmy ART. STAL, Barbara Żmijewska Wiktorów 21 A, 03-250 Radzymin, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
wykonanie urządzeń wodnych, tj.:
 studni głębinowej - na terenie działki nr ew.946 obr. Kraszew Stary,
 wylotu rury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe,
 przepustu drogowego, na rowie biegnącym w granicy działki nr ew. 966 obr. Kraszew Stary,
oraz odprowadzenie wód deszczowych roztopowych do rowu przydrożnego w miejscowości Kraszew Stary, Gm. Klembów.
Tocząca się sprawa nie zostanie zakończona w terminie określonym w art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), z uwagi na skomplikowany charakter. Sprawa zostanie załatwiona do dnia 31.01.2013 r.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05–200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - wicestarosta, data: 03.01.2013 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 09.01.2013 r., godz. 10.32
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 09.01.2013 r., godz. 10.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.01.2013 r., godz. 10.32Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1392 razy.