Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zwroty wywłaszczonych nieruchomości

Podstawa prawna, potrzebne dokumenty, oplaty, tryb odwolawczy.
Podstawa prawna, potrzebne dokumenty, opłaty, tryb odwoławczy.
Wydział Geodezji
ul. Powstańców 8/10
05-200 Wołomin
pok. nr 14, 15

tel. (22) 787 30-10, wew. 102 (naczelnik), 106, 108 (inspektorzy)

Godziny pracy wydziału:
- poniedziałek: 10.00 - 18.00
- wtorek - piątek: 8.00 - 16.00

Naczelnik Wydziału:Robert Denis


Podstawa prawna:

* art. 136-142, art. 216-217, art. 229, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), ustawa KPA
z dn. 14.06.1960 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.).

Wykaz potrzebnych dokumentów:

1. zgodny wniosek wszystkich stron uprawnionych do zwrotu z adresami do korespondencji,
2. załączniki:
-decyzja bądź inny dokument, na mocy którego nastąpiło wywłaszczenie,
-tytuł własności na dzień wywłaszczenia,
-postanowienie sądowe o nabyciu spadku lub akt notarialny poświadczony u notariusza w przypadku spadkobierców,
-mapa terenu wywłaszczonego – oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości (nr. działki i obręb)

Kopie dokumentów może uwierzytelnić instytucja, która dokument wydała, notariusz lub występujący w sprawie pełnomocnik strony będący adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Opłaty:

Brak

Czas rozpatrzenia sprawy:

Według obowiązujących przepisów (Kodeks Postępowania Administracyjnego)

Tryb odwoławczy:
1. Od decyzji stronom przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego (00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5) za pośrednictwem Starosty Powiatu Wołomińskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Odwołanie składa się w Kancelarii Starostwa, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, pokój 4 (II piętro); godziny pracy: poniedziałki - 10.00-18.00; wtorki-piątki: 8.00-16.00.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 30.04.2004 r., godz. 10.52
Ostatnia aktualizacja:Beata Mizerska, data: 25.04.2018 r., godz. 16.16
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.04.2018 r., godz. 16.16Beata MizerskaEdycja strony
25.04.2018 r., godz. 16.15Beata MizerskaEdycja strony
11.04.2013 r., godz. 08.50NieznanyZmiana przynależności strony
11.04.2013 r., godz. 08.49NieznanyEdycja strony
11.04.2013 r., godz. 08.49NieznanyEdycja strony
09.04.2013 r., godz. 13.42NieznanyEdycja strony
09.04.2013 r., godz. 10.37NieznanyEdycja strony
09.04.2013 r., godz. 10.36NieznanyEdycja strony
01.12.2008 r., godz. 12.30Katarzyna PazioAktualizacja strony
30.04.2004 r., godz. 10.52Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 4015 razy.