Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXIII – 260/2012

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego dotyczącą wydania decyzji o pozwoleniu na budowę
Uchwała Nr XXIII – 260/2012
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 29 listopada 2012r.


w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego dotyczącą wydania decyzji o pozwoleniu na budowę


Na podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1

Uznaje się skargę M. Ś. z dnia 13.07.2012r. na Starostę Wołomińskiego dotyczącą wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, za bezzasadną z przyczyn zawartych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 30.11.2012 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 05.12.2012 r., godz. 09.09
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 05.12.2012 r., godz. 09.09
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.12.2012 r., godz. 09.09Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2194 razy.