Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXIII – 258/2012

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie
Uchwała Nr XXIII – 258/2012
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 29 listopada 2012r.


w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Uchwala się Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wołominie w brzmieniu załącznika do uchwały.


§ 2

Traci moc Uchwała Nr VII-71/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 30.11.2012 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 05.12.2012 r., godz. 08.41
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 05.12.2012 r., godz. 08.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.12.2012 r., godz. 08.41Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2969 razy.