Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXIII – 257/2012

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Wołomińskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2012 rok
Uchwała Nr XXIII – 257/2012
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 29 listopada 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Wołomińskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2012 rok


Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Zmienia się Uchwałę Nr XVI – 159 / 2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Wołomińskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2012 rok w ten sposób, że w załączniku do uchwały w części I lit. B dodaje się zapis:
„ ● usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika ”.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 30.11.2012 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 05.12.2012 r., godz. 08.38
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 05.12.2012 r., godz. 08.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.12.2012 r., godz. 08.40Małgorzata JeznachEdycja strony
05.12.2012 r., godz. 08.38Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2015 razy.