Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1.wykonanie urządzenia wodnego, tj.: studni chłonno- retencyjnej o średnicy 2000 mm, na terenie działki nr ew. 29 obr. 06-06 w Kobyłce, 2.szczególne korzystanie z wód, tj.: wprowadzanie wó

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),


zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie na wniosek z dnia 26 października 2012 r., MG Development Roguscy Mazurek S.J., ul. Moniuszki 24A, 05-230 Kobyłka, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1.wykonanie urządzenia wodnego, tj.: studni chłonno- retencyjnej o średnicy 2000 mm, na terenie działki nr ew. 29 obr. 06-06 w Kobyłce,
2.szczególne korzystanie z wód, tj.: wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi, z terenu projektowanych parkingów i osiedla domów jednorodzinnych (działka nr ew. 29 obr. 06-06 w Kobyłce), poprzez projektowaną ww. studnię chłonno-retencyjną.


Wytworzył lub odpowiada za treść:wicestraosta Konrad Rytel, data: 09.11.2012 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 14.11.2012 r., godz. 12.04
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 14.11.2012 r., godz. 12.04
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.11.2012 r., godz. 12.04Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1255 razy.