Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Konsultacje społeczne - termin zgłaszania uwag:23 listopada 2012 r.

w sprawie: uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
KONSULTACJE SPOŁECZNE


Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza mieszkańców Powiatu Wołomińskiego oraz organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu do zgłaszania uwag / wniosków / propozycji do:

projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu
i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania


Uwagi / wnioski / propozycje do projektu uchwały Rady Powiatu można zgłaszać w terminie do dnia 23 listopada 2012 r.

za pośrednictwem:
1) internetu: wek@powiat-wolominski.pl,
2) faksem: (22) 776-50-93,
3) pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Wołominie
Wydział Edukacji, Kultury i Promocji
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin,
4) osobiście: w siedzibie Starostwa, pokój nr 25,
telefon (22) 787-43-01 wew. 119, 138.


Projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego dostępny jest na stronie internetowej www.bip.powiat-wolominski.pl zakładka KONSULTACJE SPOŁECZNE oraz www.powiat-wolominski.pl banerek NGO.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 07.11.2012 r., godz. 15.19
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 07.11.2012 r., godz. 15.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.11.2012 r., godz. 15.56NieznanyEdycja strony
07.11.2012 r., godz. 15.19NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2964 razy.