Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

II ETAP KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 10 sierpnia 2012 r. - 31 sierpnia 2012 r.

II ETAP KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
W SPRAWIE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2013


Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców Powiatu Wołomińskiego oraz organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu do wnoszenia opinii, propozycji oraz uwag do projektu „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2013”, który powstał na bazie obecnie obowiązującego Programu, w oparciu o propozycje zgłoszone podczas I etapu konsultacji społecznych.

Opinie, propozycje oraz uwagi do projektu Programu współpracy należy zgłaszać w terminie do dnia 31 sierpnia 2012 r.

1) za pośrednictwem internetu: wso@powiat-wolominski.pl
ngo@powiat-wolominski.pl
2) faksem: (22) 776-50-93,
3) pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Wołominie
Wydział Spraw Obywatelskich ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin,
4) osobiście w siedzibie Starostwa:
pokój nr 27, tel. (22) 787-43-03 w. 108,
pokój nr 28, tel. (22) 787-43-03 w. 104.

wykorzystując Formularz zgłaszania uwag, stanowiący załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie konsultacji społecznych.

Projekt Programu współpracy oraz Formularz zgłaszania uwag dostępny jest na stronie internetowej www.bip.powiat-wolominski.pl zakładka KONSULTACJE SPOŁECZNE lub www.powiat-wolominski.pl banerek NGO.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 10.08.2012 r., godz. 10.48
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 10.08.2012 r., godz. 10.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.08.2012 r., godz. 10.48NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1090 razy.