Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Konsultacje społeczne- termin zgłaszania uwag: 27 sierpnia 2012 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Wołomińskiemu lub podległym jednostkom organizacyjnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
KONSULTACJE SPOŁECZNE


Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza mieszkańców Powiatu Wołomińskiego oraz organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu do zgłaszania uwag / wniosków / propozycji do:

przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Wołomińskiemu lub podległym jednostkom organizacyjnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.

Uwagi / wnioski / propozycje do projektu uchwały Rady Powiatu można zgłaszać w terminie do dnia 27 sierpnia 2012 r.
za pośrednictwem:
1) internetu: e-mail: skarbnik@powiat-wolominski.pl,
2) telefonu: (22 ) 776-45-72, faxu ( 22 ) 776-50-93,
3) pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Wołominie, 05-200 Wołomin ul. Prądzyńskiego 3
4) osobiście w siedzibie Starostwo Powiatowe w Wołominie, 05-200 Wołomin ul. Prądzyńskiego 3 wykorzystując formularz stanowiący załącznik nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 02.08.2012r.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego dostępny jest na stronie internetowej Starostwa www.bip.powiat-wolominski.pl zakładka KONSULTACJE SPOŁECZNE / www.powiat-wolominski.pl


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 06.08.2012 r., godz. 10.36
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 07.08.2012 r., godz. 10.55
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.08.2012 r., godz. 10.55NieznanyEdycja strony
07.08.2012 r., godz. 10.47NieznanyEdycja strony
07.08.2012 r., godz. 09.59NieznanyEdycja strony
07.08.2012 r., godz. 09.58NieznanyEdycja strony
07.08.2012 r., godz. 09.52NieznanyEdycja strony
06.08.2012 r., godz. 11.24NieznanyEdycja strony
06.08.2012 r., godz. 11.20NieznanyEdycja strony
06.08.2012 r., godz. 11.13NieznanyEdycja strony
06.08.2012 r., godz. 10.57NieznanyEdycja strony
06.08.2012 r., godz. 10.41NieznanyEdycja strony
06.08.2012 r., godz. 10.36NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2722 razy.