Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Konsultacje społeczne- termin zgłaszania uwag: do 24 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII-201/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu Wołomińskiego, nie stanowiących własności Powiatu
KONSULTACJE SPOŁECZNE


Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza mieszkańców Powiatu Wołomińskiego oraz organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu do zgłaszania uwag / wniosków / propozycji do:


projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego sprawie zmiany uchwały Nr XXVII-201/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji
z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu Wołomińskiego, nie stanowiących własności Powiatu

Uwagi / wnioski / propozycje do projektu uchwały Rady Powiatu można zgłaszać w terminie do dnia 24 sierpnia 2012 r.

za pośrednictwem:
1) Internetu: wek.zabytki@powiat-wolominski.pl,
2) faksem: (0-22) 776-50-93,
3) pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Wołominie
Wydział Edukacji, Kultury i Promocji
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin,
4) osobiście: w siedzibie Starostwa, pokój nr 25,
telefon (0-22) 787-43-01 wew. 119.


Projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego dostępny jest na stronie internetowej Starostwa www.bip.powiat-wolominski.pl zakładka KONSULTACJE SPOŁECZNE / www.powiat-wolominski.pl

Podstrony:
 • Uchwała Zarządu Powiatu Wołomińskiego
  w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII-201/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu Wołomińskiego, nie stanowiących własności Powiatu
 • Uchwała Rady Powiatu Wołomińskiego
  w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII-201/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu Wołomińskiego, nie stanowiących własności Powiatu
 • Uchwała Rady Powiatu Wołomińskiego - tekst jednolity
  w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu Wołomińskiego, nie stanowiących własności Powiatu
 • Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych
 • RAPORT PODSUMOWUJĄCY KONSULTACJE SPOŁECZNE

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 27.07.2012 r., godz. 14.14
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 06.08.2012 r., godz. 11.25
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.08.2012 r., godz. 11.25NieznanyEdycja strony
30.07.2012 r., godz. 09.12NieznanyEdycja strony
30.07.2012 r., godz. 09.12NieznanyEdycja strony
30.07.2012 r., godz. 09.11NieznanyEdycja strony
27.07.2012 r., godz. 15.01NieznanyEdycja strony
27.07.2012 r., godz. 15.01NieznanyEdycja strony
27.07.2012 r., godz. 14.18NieznanyEdycja strony
27.07.2012 r., godz. 14.16NieznanyEdycja strony
27.07.2012 r., godz. 14.15NieznanyEdycja strony
27.07.2012 r., godz. 14.14NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2880 razy.