Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Konsultacje społeczne- termin zgłaszania uwag:27 lipca 2012 r

w sprawie: określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
KONSULTACJE SPOŁECZNE


Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza mieszkańców Powiatu Wołomińskiego oraz organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu do zgłaszania uwag / wniosków / propozycji do:

projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Uwagi / wnioski / propozycje do projektu uchwały Rady Powiatu można zgłaszać w terminie do dnia 27 lipca 2012 r.

za pośrednictwem:
1) internetu: sekretariat@pcprwolomin.pl,
2) faksem: (22) 787-37-87,
3) pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzimie
ul. Legionów 78, 05-200 Wołomin,
4) osobiście: w siedzibie PCPR, pokój nr 12, tel. (22) 776-44-95 wew. 108


Projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego dostępny jest na stronie internetowej Starostwa www.bip.powiat-wolominski.pl zakładka KONSULTACJE SPOŁECZNE / www.powiat-wolominski.pl banerek NGO / www.pcprwolomin.pl.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 13.07.2012 r., godz. 13.46
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 13.07.2012 r., godz. 14.09
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.07.2012 r., godz. 14.09NieznanyEdycja strony
13.07.2012 r., godz. 14.09NieznanyEdycja strony
13.07.2012 r., godz. 14.08NieznanyEdycja strony
13.07.2012 r., godz. 14.01NieznanyEdycja strony
13.07.2012 r., godz. 13.50NieznanyEdycja strony
13.07.2012 r., godz. 13.47NieznanyEdycja strony
13.07.2012 r., godz. 13.46NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2680 razy.