Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zadania

Zadania Skarbnika Powiatu wynikające z Regulaminu Organizacyjnego Starostwa.
Do zadań skarbnika należy:

1) wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie obsługi księgowej budżetu powiatu;
2) przygotowywanie projektu budżetu powiatu oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu;
3) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu powiatu;
4) kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych;
5) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej;
6) przygotowywanie okresowych analiz, ocen i bieżącej informacji o sytuacji finansowej powiatu;
7) opiniowanie projektów decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu;
8) organizacja obiegu dokumentów finansowych starostwa;
9) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla skarbnika.

2. Skarbnik sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
1) Wydziału Finansowego;
2) Biura Zamówień Publicznych.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 09.02.2004 r., godz. 15.23
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 20.02.2018 r., godz. 10.07
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.02.2018 r., godz. 10.07Katarzyna RutkowskaEdycja strony
08.01.2016 r., godz. 14.57NieznanyEdycja strony
08.01.2016 r., godz. 14.57NieznanyEdycja strony
08.01.2016 r., godz. 14.56NieznanyEdycja strony
27.03.2013 r., godz. 12.59NieznanyEdycja strony
27.03.2013 r., godz. 12.58NieznanyEdycja strony
09.02.2004 r., godz. 15.23Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 4433 razy.