Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Konsultacje społeczne - termin zgłaszania uwag: 31 sierpnia 2012 r.

w sprawie: „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”,
III ETAP KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
NA ROK 2013SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI POWIATU


Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza mieszkańców Powiatu Wołomińskiego, w tym przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu, na spotkanie konsultacyjne, którego celem będzie omówienie propozycji oraz uwag wniesionych do projektu „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi... na rok 2013” w trakcie trwających od czerwca 2012 r. konsultacji społecznych.

Spotkanie odbędzie się w dniu 05 września 2012 r. o godz. 17.30 (środa) na sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 1 (II piętro).

W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele członkowie Zespołu doradczego i inicjatywnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Poddany konsultacjom projekt Programu współpracy zamieszczono na stronie www.powiat-wolominski.pl w banerze NGO oraz banerze Konsultacje społeczne – UPRZEJMIE PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z DOKUMENTEM.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 18.06.2012 r., godz. 11.21
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 17.08.2012 r., godz. 10.14
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.08.2012 r., godz. 10.14NieznanyEdycja strony
17.08.2012 r., godz. 10.11NieznanyEdycja strony
17.08.2012 r., godz. 10.11NieznanyEdycja strony
17.08.2012 r., godz. 10.10NieznanyEdycja strony
17.08.2012 r., godz. 10.10NieznanyEdycja strony
10.08.2012 r., godz. 13.23NieznanyEdycja strony
10.08.2012 r., godz. 10.07NieznanyEdycja strony
18.06.2012 r., godz. 11.46NieznanyEdycja strony
18.06.2012 r., godz. 11.37NieznanyEdycja strony
18.06.2012 r., godz. 11.36NieznanyEdycja strony
18.06.2012 r., godz. 11.22NieznanyEdycja strony
18.06.2012 r., godz. 11.22NieznanyEdycja strony
18.06.2012 r., godz. 11.21NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2929 razy.