Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie prosi o podanie średniej ceny brutto za 1 tonę emulsji kationowej szybkorozpadowej K1 70% SBR nie wliczając transportu do Zamawiającego (Zamawiający zapewnia dostawę własnym transportem i

Termin składania ofert: 12.06.2012 r. godzina 10.00
ZAPYTANIE OFERTOWE


Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie prosi o podanie średniej ceny brutto za 1 tonę emulsji kationowej szybkorozpadowej K1 70% SBR nie wliczając transportu do Zamawiającego (Zamawiający zapewnia dostawę własnym transportem i na własny koszt).

Termin realizacji zamówienia: do 28.10.2012 r.

L.p Przedmiot zamówienia Jednostka Cena brutto za 1 tonę (zł)
Wartość VAT (zł) Cena netto za 1 tonę (zł)

1. Emulsja kationowa szybkorozpadowa K1 70% SBR t

1. Oferta na emulsję kationową szybkorozpadową K1 70% SBR powinna spełniać parametry zawarte w PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych.
2. Z uwagi na odbiór własnym transportem, zamawiający oczekuje ofert od dostawców zlokalizowanych w odległości do 100 km od Wołomina.
3. Osoba do kontaktów- Krzysztof Kornacki Tel/Fax: (22) 776-19-40
4. Miejsce składania ofert:
Kancelaria WID pokój nr 3, Wołomin, ul. Kobyłkowska 1a,
Tel/Fax: (22) 776-19-40, e-mail: zdp@powiat-wolominski.pl
5. Oferta może być złożona drogą elektroniczną, faksem lub w formie papierowej.

Termin składania ofert: 12.06.2012 r. godzina 10.00
Termin otwarcia ofert: 12.06.2012 r. godzina 10.15


Do oferty należy załączyć:

1. Formularz oferty,
2. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 06.06.2012 r., godz. 08.41
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 20.02.2013 r., godz. 14.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.02.2013 r., godz. 14.28Emilia PłachetkoZmiana przynależności strony
06.06.2012 r., godz. 09.55NieznanyEdycja strony
06.06.2012 r., godz. 08.57NieznanyEdycja strony
06.06.2012 r., godz. 08.47NieznanyEdycja strony
06.06.2012 r., godz. 08.45NieznanyEdycja strony
06.06.2012 r., godz. 08.45NieznanyEdycja strony
06.06.2012 r., godz. 08.44NieznanyEdycja strony
06.06.2012 r., godz. 08.41NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4796 razy.