Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Konsultacje społeczne - termin zgłaszania uwag: 05.06.2012 r.

w sprawie: projektu uchwały Rady Powiatu Wołomiń-skiego w sprawie zmiany „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011 – 2012”
Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza mieszkańców Powiatu Wołomińskiego oraz organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu do wnoszenia uwag, wniosków oraz propozycji do:

•projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie zmiany „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011 – 2012”.


UWAGI / WNIOSKI / PROPOZYCJE
MOŻNA ZGŁASZAĆ W TERMINIE DO DNIA
05 CZERWCA 2012 R.


- za pośrednictwem internetu: wso@powiat-wolominski.pl
- faksem: (0-22) 776-50-93
- pocztą - na adres: Starostwo Powiatowe w Wołominie
Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin
(liczy się data wpływu do Starostwa)
- osobiście / telefonicznie:
Wydział Spraw Obywatelskich,
pokój nr 28, tel. (22) 787-43-03 w. 104

Projekt uchwały Rady Powiatu oraz tekst ujednolicony Programu dostępne są na stronie internetowej Starostwa www.bip.powiat-wolominski.pl zakładka KONSULTACJE SPOŁECZNE lub www.powiat-wolominski.pl baner NGO oraz w Wydziale Spraw Obywatelskich Starostwa.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 21.05.2012 r., godz. 14.41
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 31.05.2012 r., godz. 13.44
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.05.2012 r., godz. 13.44NieznanyEdycja strony
21.05.2012 r., godz. 16.06Katarzyna RutkowskaEdycja strony
21.05.2012 r., godz. 16.06Katarzyna RutkowskaEdycja strony
21.05.2012 r., godz. 14.41Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 2819 razy.