Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: WYKONANIE WYCEN NIERUCHOMOŚCI DO CELÓW ODSZKODOWAŃ I ZWROTÓW NIERUCHOMOŚCI

Termin składania ofert: 15.05.2012r. godzina 12.00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:

WYKONANIE WYCEN NIERUCHOMOŚCI DO CELÓW
ODSZKODOWAŃ I ZWROTÓW NIERUCHOMOŚCI

Miejsce składania ofert :
Kancelaria Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Powstańców 8/10.

Termin składania ofert:
15.05.2012r. godzina 12.00
Termin otwarcia ofert:
15.05.2012r. godzina 13.00


Zakres robót:
1. wycena nieruchomości dla potrzeb ustalenia odszkodowania za grunty przejęte pod drogę w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (dz. u. nr 133 poz. 872 z późn. zm.) i art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (dz. u. z 2010r. nr 102, poz.651 z późn. zm.) i udział w postępowaniach administracyjnych
2. wycena nieruchomości dla potrzeb ustalenia odszkodowania za grunty wywłaszczone
i udział w postępowaniach administracyjnych
3. wycena nieruchomości dla potrzeb zwrotu nieruchomości wywłaszczonych i udział
w postępowaniach administracyjnych
4. wycena nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty z tytułu trwałego zarządu
5. wycena nieruchomości dla potrzeb sprzedaży nieruchomości skarbu państwa
6. wycena nieruchomości dla potrzeb przekształcenia użytkowanie wieczystego w prawo własności

Uwaga:

Z uwagi na ograniczone środki finansowe może ulec zmianie ilość poszczególnych opracowań, z tym że nie ulegnie zmianie tematyka operatów.

Termin wykonania zamówienia: 30 dni od daty otrzymania zlecenia.

Dokumenty, które należy dołączyć do oferty oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach do niniejszego zaproszenia

Informacji w przedmiotowym zakresie udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Powstańców 8/10, Wołomin tel. (022) 787 30 10 w. 108.

Zapraszamy do składania ofert


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 27.04.2012 r., godz. 15.58
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 20.02.2013 r., godz. 14.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.02.2013 r., godz. 14.30Emilia PłachetkoZmiana przynależności strony
27.04.2012 r., godz. 15.58Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 4954 razy.