Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Konsultacje społeczne - termin zgłaszania uwag: 10 maja 2012 r.

w sprawie: obowiązujących w 2012 r. wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie w strzeżonym porcie, przystani lub na parkingu, statków lub innych obiektów pływających, przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji
KONSULTACJE SPOŁECZNE


Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza mieszkańców Powiatu Wołomińskiego oraz organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu do wnoszenia uwag i propozycji do:


projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: obowiązujących w 2012 r. wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie w strzeżonym porcie, przystani lub na parkingu, statków lub innych obiektów pływających, przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji

Uwagi i propozycje w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu można zgłaszać w terminie do dnia
10 maja 2012 r. za pośrednictwem:
1) za pośrednictwem internetu: wos@powiat-wolominski.pl,
2) faksem: (0-22) 776-50-93,
3) pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Wołominie
Wydział Ochrony Środowiska ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin,
4) osobiście:w siedzibie Starostwa, pokój nr 11
tel. (0-22) 787-43-03 wew. 124,
wykorzystując formularz stanowiący załącznik nr 3 do uchwały Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego dostępny jest na stronie internetowej Starostwa www.bip.powiat-wolominski.pl zakładka KONSULTACJE SPOŁECZNE lub www.powiat-wolominski.pl baner NGO.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 23.04.2012 r., godz. 09.38
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 23.04.2012 r., godz. 11.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.04.2012 r., godz. 11.02Katarzyna RutkowskaEdycja strony
23.04.2012 r., godz. 11.02Katarzyna RutkowskaEdycja strony
23.04.2012 r., godz. 11.01Katarzyna RutkowskaEdycja strony
23.04.2012 r., godz. 10.59Katarzyna RutkowskaEdycja strony
23.04.2012 r., godz. 10.14NieznanyEdycja strony
23.04.2012 r., godz. 10.10NieznanyEdycja strony
23.04.2012 r., godz. 10.09NieznanyEdycja strony
23.04.2012 r., godz. 10.08NieznanyEdycja strony
23.04.2012 r., godz. 10.08NieznanyEdycja strony
23.04.2012 r., godz. 10.05NieznanyEdycja strony
23.04.2012 r., godz. 09.41NieznanyEdycja strony
23.04.2012 r., godz. 09.40NieznanyEdycja strony
23.04.2012 r., godz. 09.39NieznanyEdycja strony
23.04.2012 r., godz. 09.39NieznanyEdycja strony
23.04.2012 r., godz. 09.38NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2987 razy.