Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Konsultacje społeczne - termin zgłaszania uwag: 3 kwietnia 2012 r.

w sprawie: przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014”
KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza mieszkańców Powiatu Wołomińskiego oraz organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu do wnoszenia uwag i propozycji do:

projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014”

Uwagi i propozycje w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu można zgłaszać w terminie do dnia 3 kwietnia 2012 r.


za pośrednictwem:
1) za pośrednictwem internetu: sekretariat@pcprwolomin.pl
2) faksem: (0-22) 787-37-87
3) pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Legionów 78, 05-200 Wołomin
4) osobiście: w Powiatowym CentrumPomocy Rodzinie,
pokój nr 13, tel. (22) 776-44-95 / 96 w. 108.
wykorzystując formularz stanowiący załącznik nr 3 do uchwały Zarządu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego dostępny jest na stronie internetowej Starostwa www.bip.powiat-wolomin-ski.pl zakładka KONSULTACJE SPOŁECZNE lub www.powiat-wolominski.pl baner NGO oraz stronie internetowej PCPR

http://www.pcprwolomin.pl


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 28.03.2012 r., godz. 14.09
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 28.03.2012 r., godz. 16.04
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.03.2012 r., godz. 16.04Katarzyna RutkowskaEdycja strony
28.03.2012 r., godz. 14.49Katarzyna RutkowskaEdycja strony
28.03.2012 r., godz. 14.33Katarzyna RutkowskaEdycja strony
28.03.2012 r., godz. 14.25Katarzyna RutkowskaEdycja strony
28.03.2012 r., godz. 14.17Katarzyna RutkowskaEdycja strony
28.03.2012 r., godz. 14.16Katarzyna RutkowskaEdycja strony
28.03.2012 r., godz. 14.14Katarzyna RutkowskaEdycja strony
28.03.2012 r., godz. 14.13Katarzyna RutkowskaEdycja strony
28.03.2012 r., godz. 14.12Katarzyna RutkowskaEdycja strony
28.03.2012 r., godz. 14.10Katarzyna RutkowskaEdycja strony
28.03.2012 r., godz. 14.09Katarzyna RutkowskaEdycja strony
28.03.2012 r., godz. 14.09Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 3158 razy.