Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XVI Sesja

z 23.03.2012r.

Podstrony:
 • Uchwała Nr XVI – 155/2012
  w sprawie zmiany uchwały Nr XIII-123/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
 • Uchwała Nr XVI – 156/2012
  w sprawie zmiany uchwały Nr XIII-124/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21.12.2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2012-2024
 • Uchwała Nr XVI – 157/2012
  w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie
 • Uchwała Nr XVI – 158/2012
  w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” w 2012, 2013 i 2014 roku
 • Uchwała Nr XVI – 159/2012
  w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych powiatowi wołomińskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2012 rok
 • Uchwała Nr XVI – 160/2012
  w sprawie utworzenia IV Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Wołominie Al. Armii Krajowej 38

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 27.03.2012 r., godz. 12.38
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 27.03.2012 r., godz. 12.38
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.03.2012 r., godz. 12.38Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 4060 razy.