Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:„Wykonania aktualizacji projektu budowlanego budowy chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 4360W (ul. Piłsudskiego i ul. Radzymińskiej) w Wołomini

Termin składania ofert: 09.02.2012 r. godzina 10.00
ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:

„Wykonania aktualizacji projektu budowlanego budowy chodnika
i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 4360W
(ul. Piłsudskiego i ul. Radzymińskiej) w Wołominie”


Dokumentacja projektowa zawierać musi:
• projekt budowlany budowy chodnika i ścieżki rowerowej w ulicy Piłsudskiego w Wołominie na odcinku o długości około 1 km wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami, decyzjami i uzgodnieniami warunkującymi otrzymanie pozwolenia na budowę (Zamawiający posiada dokumentację budowlaną budowy chodnika wraz ze ścieżką rowerową, która stanowić będzie koncepcję projektu oraz prawomocną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego),
• projekt budowlany budowy chodnika w ulicy Radzymińskiej w Wołominie na odcinku o długości około 1,2 km wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami, decyzjami i uzgodnieniami warunkującymi otrzymanie pozwolenia na budowę (Zamawiający posiada dokumentację budowlaną budowy chodnika, która stanowić będzie koncepcję projektu oraz decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego),
• projekt inwentaryzacji zieleni warunkujący otrzymanie pozwolenia na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją,
• zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu uwzględniający całą ulicę Piłsudskiego (długości około 1,4 km) i ulicę Radzymińską (długości około 1,2 km),
• szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbiory robót drogowych,
• przedmiary robót i kosztorys inwestorski,
• wersje elektroniczną dokumentacji.

Miejsce składania ofert:
Kancelaria WID pokój nr 3, 05-200 Wołomin, ul. Kobyłkowska 1a,
Tel/Fax: (22) 776-19-40,
e-mail: zdp@powiat-wolominski.pl

Oferta może być złożona drogą elektroniczną, faksem lub w formie papierowej.

Termin składania ofert: 09.02.2012 r. godzina 10.00

Termin otwarcia ofert: 09.02.2012 r. godzina 10.15


Do oferty należy załączyć:
1. Formularz oferty,
2. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 06.02.2012 r., godz. 12.43
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 20.02.2013 r., godz. 14.33
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.02.2013 r., godz. 14.33Emilia PłachetkoZmiana przynależności strony
06.02.2012 r., godz. 13.00Katarzyna RutkowskaEdycja strony
06.02.2012 r., godz. 12.49Katarzyna RutkowskaEdycja strony
06.02.2012 r., godz. 12.43Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 5055 razy.