Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Konsultacje społeczne - Termin zgłaszania uwag: 02 lutego 2012 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2012-2016.
Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza mieszkańców Powiatu Wołomińskiego oraz organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu do wnoszenia uwag i propozycji do: projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2012-2016.

Uwagi i propozycje w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu można zgłaszać w terminie do dnia 02 lutego 2012 r. za pośrednictwem:
1) e-mail: poik@powiat-wolominski.pl,
2) telefon / fax: 22 771-83-84,
3) pocztą na adres: Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej,
ul. Poniatowskiego 29, 05-200 Zielonka,
4) osobiście w siedzibie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielonce, wykorzystując formularz stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego dostępny jest na stronie internetowej Starostwa www.bip.powiat-wolominski.pl zakładka KONSULTACJE SPOŁECZNE lub www. powiat-wolominski.pl baner NGO.

Poniżej załączniki:


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 26.01.2012 r., godz. 08.59
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 28.03.2012 r., godz. 12.37
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.03.2012 r., godz. 12.37Katarzyna RutkowskaEdycja strony
30.01.2012 r., godz. 14.19Katarzyna RutkowskaEdycja strony
30.01.2012 r., godz. 14.17Katarzyna RutkowskaEdycja strony
30.01.2012 r., godz. 14.16Katarzyna RutkowskaEdycja strony
30.01.2012 r., godz. 14.15Katarzyna RutkowskaEdycja strony
30.01.2012 r., godz. 14.07Katarzyna RutkowskaEdycja strony
30.01.2012 r., godz. 14.04Katarzyna RutkowskaEdycja strony
26.01.2012 r., godz. 08.59Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 3097 razy.