Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XIII – 126/2011

w sprawie zmiany siedziby oraz określenia terenu działania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Zielonce
Uchwała Nr XIII – 126/2011
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 21 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany siedziby oraz określenia terenu działania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w ZielonceNa podstawie art. 12 pkt 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 5 ust. 5a i art. 5c pkt 1) w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), a także § 3 ust. 1Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. Nr 228, poz. 1488) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

W związku ze zmianą lokalizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce, zmienia się oznaczenie siedziby poradni w taki sposób, że otrzymuje ona następujący adres: Zielonka, ul. Inżynierska 1.


§ 2

Terenem działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce, ul. Inżynierska 1, jest: Gmina Zielonka, Gmina Ząbki, Gmina Kobyłka i Gmina Marki.


§ 3

Zobowiązuje się dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce do wprowadzenia zmian w statucie poradni, stosownie do zapisów niniejszej uchwały.


§ 4

Traci moc Uchwała Nr XV-94/2000 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie określenia terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce, ul. Literacka 20.


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 22.12.2011 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 28.12.2011 r., godz. 10.10
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 28.12.2011 r., godz. 10.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.12.2011 r., godz. 10.10Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2379 razy.