Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XIII - 122/2011

w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego SZPZOZ Wołomin za rok 2011
Uchwała Nr XIII - 122/2011
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 21 grudnia 2011r.

w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego SZPZOZ Wołomin za rok 2011


Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654), art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2009 Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.) - Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Dokonuje się wyboru firmy Zespół Biegłych Rewidentów „SPEC”, 16-400 Suwałki, ul. Utrata 2b, do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego SZPZOZ w Wołominie za rok 2011.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szpitala Powiatowego SZPZOZ
w Wołominie.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego

Paweł Solis


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 22.12.2011 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 27.12.2011 r., godz. 15.01
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 28.12.2011 r., godz. 11.49
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.12.2011 r., godz. 11.49Małgorzata JeznachEdycja strony
27.12.2011 r., godz. 15.01Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2424 razy.