Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XI Sesja

z dnia 26.10.2011r.

Podstrony:
 • Uchwała Nr XI – 104/2011
  Stanowisko Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 października 2011r. w sprawie kierunków rozwoju oświaty ponadgimnazjalnej w szkołach prowadzonych przez Powiat Wołomiński
 • Uchwala Nr XI – 105/2011
  w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie
 • Uchwała Nr XI - 106/2011
  w sprawie zmiany uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
 • Uchwała Nr XI - 107/2011
  w sprawie wprowadzenia zasad i trybu wyboru biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych Powiatu Wołomińskiego i powiatowych osób prawnych.
 • Uchwała Nr XI – 108/2011
  w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych oraz ustalenia przebiegu dróg powiatowych
 • Uchwała Nr XI – 109/2011
  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy
 • Uchwała Nr XI – 110/2011
  w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Wołominie – Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
 • Uchwała Nr XI – 111/2011
  w sprawie zmiany Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011 - 2012
 • Uchwała Nr XI – 112/2011
  w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Wołomińskiego oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 31.10.2011 r., godz. 12.27
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 31.10.2011 r., godz. 12.27
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.10.2011 r., godz. 12.27Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 4490 razy.