Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych ogłoszony w dniu 04.10.2011 r.

Termin składania ofert: 26.10.2011 r. godz. 16.00
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Zarząd Powiatu Wołomińskiego

ogłosił dla organizacji pozarządowych
oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2011 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej:

Prowadzenie dziennego środowiskowego domu samopomocy
dla osób upośledzonych umysłowo

typ domu B zgodnie z rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586)

Zlecenie zadania publicznego odbywać się będzie w formie powierzenia realizacji zadania.
Dotacja przyznana zostanie na zasadach określonych w ustawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.
z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Regulaminie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Powiecie Wołomińskim.

Na realizację zadania w roku 2011 przeznacza się kwotę 36.750,00 zł.
Na realizację zadania w roku 2012 prognozuje się kwotę 299.000,00 zł.
Koszty pokrywane z dotacji:
działalność bieżąca.

Termin realizacji zadania: 16 listopada 2011 r. - 31 grudnia 2012 r.

Miejsce realizacji zadania: miasto / gmina Radzymin.

Oferty należy składać w terminie do dnia 26 października 2011 r. do godz. 16.00 - osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3, pokój nr 4 (I piętro) lub przesłać pocztą na adres Starostwa (liczy się data wpływu oferty do Kancelarii Starostwa).

Oferty zostaną otwarte w dniu 27 października 2011 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3, pokój nr 28 (Wydział Spraw Obywatelskich).


Pełna wersja ogłoszenia oraz wzory druków oferty i umowy, wymaganych oświadczeń oraz Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, dostępne są: na tablicy ogłoszeń Wydziału Spraw Obywatelskich; stronie www.bip.powiat-wolominski.pl link OGŁOSZENIA - Konkursy ofert; stronie www.powiat-wolominski.pl baner NGO.

Szczegółowych informacji i wyjaśnień udziela:
podinspektor Ewa Jagodzińska - Wydział Spraw Obywatelskich Starostwa
pokój nr 28; telefon (22) 787-43-03 w. 108, e-mail: ngo@powiat-wolominski.pl

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 05.10.2011 r., godz. 10.33
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 05.10.2011 r., godz. 10.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.10.2011 r., godz. 10.56NieznanyEdycja strony
05.10.2011 r., godz. 10.54NieznanyEdycja strony
05.10.2011 r., godz. 10.52NieznanyEdycja strony
05.10.2011 r., godz. 10.42NieznanyEdycja strony
05.10.2011 r., godz. 10.39NieznanyEdycja strony
05.10.2011 r., godz. 10.38NieznanyEdycja strony
05.10.2011 r., godz. 10.38NieznanyEdycja strony
05.10.2011 r., godz. 10.37NieznanyEdycja strony
05.10.2011 r., godz. 10.37NieznanyEdycja strony
05.10.2011 r., godz. 10.35NieznanyEdycja strony
05.10.2011 r., godz. 10.33NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2758 razy.