Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Rejestry, ewidencje, archiwa

Ewidencje i rejestry prowadzone są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 1998 r. w sprawie organizacji pracy kancelaryjnej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Decyzji nr 7/2001 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz rzeczowego wykazu akt dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.


W jednostce prowadzi się ewidencję spraw poprzez:
- dziennik korespondencyjny, który służy do rejestracji przychodzącej i wychodzącej korespondencji jawnej,
- spisy spraw prowadzone przez poszczególne komórki organizacyjne
- spisy zdawczo - odbiorcze materiałów przekazywanych do archiwum.

Archiwum zakładowe prowadzone jest zgodnie z Zarządzeniem nr 28 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2000 r. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją nie archiwalną w resorcie spraw wewnętrznych i administracji.

W zależności od zakwalifikowania do stosownej kategorii archiwalnej, dokumentacja posiadająca znaczenie historyczne, społeczne, gospodarcze i naukowo-badawcze przechowywana jest trwale i nie podlega brakowaniu. Dokumentacja o czasowym znaczeniu praktycznym po upływie obowiązującego okresu podlega brakowaniu.

Zakładowe archiwum Komendy Powiatowej PSP w Wołominie zawiera następujące zasoby archiwalne:
- akta osobowe byłych pracowników jednostki,
- akta operacyjne jednostki w tym: książki podziału bojowego, dane dotyczące informatyki i łączności, statystyka prowadzonych interwencji, meldunki z pożarów, miejscowych zagrożeń
- dokumentacja eksploatacji samochodów i sprzętu silnikowego
- zlikwidowanych zakładów pracy,
- rejestry skarg i wniosków obywateli.
- dokumentację finansowo-księgową, w tym kartoteki wynagrodzeń oraz listy płac pracowników.

Udostępnianie akt może nastąpić do celów służbowych, naukowo - badawczych, publicystycznych. Dokumenty osobowe mogą być udostępnione wyłącznie osobom, których dotyczą lub ich spadkobiercom.

Podmiot udostępniający informację: Komenda Powiatowa PSP w Wołominie
Informację wprowadził/a do BIP: Katarzyna Pazio
Autor informacji: mł. ogn. Alicja Polak


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 05.11.2003 r., godz. 12.12
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 29.08.2007 r., godz. 15.00
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.08.2007 r., godz. 15.00Katarzyna PazioSprawdzenie aktualności.
05.11.2003 r., godz. 12.12Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 4030 razy.