Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Sprawy obywatelskie załatwiane przez KP PSP w Wołominie

Sposoby przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków
w KP PSP Wołomin

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń
i odwołań w każdy poniedziałek w godz. od 13.00 do 16.00.


Podczas nieobecności Komendanta Powiatowego PSP, jego zadania
i kompetencje w sprawie skarg i wniosków realizuje Zastępca Komendanta Powiatowego PSP.


Wnioski złożone na piśmie rozpatrywane są w trybie i na zasadach określonych w Dziale VIII Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Opłaty:

Wnioski obywateli w sprawie naruszenia przepisów przeciwpożarowych zwolnione są z opłaty skarbowej.

Czas rozpatrzenia wniosku:

Wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie jednego miesiąca. W przypadku szczególnej zawiłości sprawy, gdy nie jest możliwe załatwienie wniosku w wyżej określonym terminie, powiadamia się wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu załatwienia wniosku. Prowadzone postępowanie kończy się w terminie 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Wnioskodawcy w przypadku nie załatwienia wniosku w wyżej określonym terminie lub niezadowolonemu ze sposobu jego rozpatrzenia służy prawo wniesienia skargi do Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Polna 1, Warszawa.


Wnioski, w stosunku do których Państwowa Straż Pożarna nie jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, przekazywane są w terminie 7 dni właściwemu organowi, o czym zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę.


Wytworzył:Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, data: 02.01.2000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 05.11.2003 r., godz. 11.58
Ostatnia aktualizacja:Beata Niegowska, data: 14.02.2017 r., godz. 14.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.02.2017 r., godz. 14.59Beata NiegowskaEdycja strony
14.02.2017 r., godz. 14.58Beata NiegowskaEdycja strony
14.02.2017 r., godz. 14.58Beata NiegowskaEdycja strony
14.02.2017 r., godz. 14.57Beata NiegowskaEdycja strony
14.02.2017 r., godz. 14.56Beata NiegowskaEdycja strony
14.02.2017 r., godz. 14.56Beata NiegowskaEdycja strony
14.02.2017 r., godz. 14.56Beata NiegowskaEdycja strony
14.02.2017 r., godz. 14.55Beata NiegowskaEdycja strony
14.02.2017 r., godz. 14.55Beata NiegowskaEdycja strony
14.02.2017 r., godz. 14.54Beata NiegowskaEdycja strony
14.02.2017 r., godz. 14.54Beata NiegowskaEdycja strony
14.02.2017 r., godz. 14.53Beata NiegowskaEdycja strony
14.02.2017 r., godz. 14.53Beata NiegowskaEdycja strony
14.02.2017 r., godz. 14.53Beata NiegowskaEdycja strony
10.09.2010 r., godz. 13.27Katarzyna RutkowskaEdycja strony
27.11.2007 r., godz. 13.50Adam PodemskiSprawdzenie aktualności.
29.08.2007 r., godz. 15.00Katarzyna PazioSprawdzenie aktualności.
05.11.2003 r., godz. 11.58Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2871 razy.