Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP w Wołominie

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP w Wołominie

bryg. mgr inż. Michał Mazur


Do zadań jednostki ratowniczo - gaśniczej należy w szczególności:

1) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń,
2) wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby,
3) dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;
4) wykonywanie czynności ratowniczo – gaśniczych przy prowadzeniu działań w ramach pomocy wzajemnej poza własnym obszarem działania,
5) wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;
6) przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze działania,
7) współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń,
8) przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;
9) prowadzenie doskonalenia zawodowego;
10) udział w aktualizacji:
a) stanu gotowości operacyjnej.
b) procedur ratowniczych,
c) dokumentacji operacyjnej;
11) prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, oraz sprzętu pożarniczego specjalistycznego, ochrony osobistej,
12) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;
13) przygotowywanie harmonogramów czasu służby, kart ewidencji oraz rozliczeń dla pracowników systemu zmianowego,
14) organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego,


Wytworzył lub odpowiada za treść:mł. kpt.Jarosław Kłak, data: 17.04.2018 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 05.11.2003 r., godz. 11.15
Ostatnia aktualizacja:Martyna Goś, data: 04.07.2019 r., godz. 15.17
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.07.2019 r., godz. 15.17Martyna GośEdycja strony
17.04.2018 r., godz. 13.43Katarzyna RutkowskaEdycja strony
16.03.2015 r., godz. 12.02NieznanyEdycja strony
27.11.2007 r., godz. 14.00Emilia PłachetkoAktualizacja
02.06.2006 r., godz. 09.45Katarzyna PazioUsunięto zastępcę dowódcy.
05.11.2003 r., godz. 11.15Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3574 razy.