Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Główna Księgowa KP PSP w Wołominie

Główna Księgowa KP PSP w Wołominie

st. ogn. Jadwiga Pawlicka


Do zadań sekcji finansów należy w szczególności:

1) sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową,
2) prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej,
3) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:
a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy powiatowej,
b) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
c) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę powiatową,
d) zapewnieniu terminowego ściągania należności,
4) analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej oraz opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z ich wykorzystania,
5) rozliczanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, w tym środków pochodzących z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej,
6) prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych),
7) nadzorowanie gospodarki materiałowej Komendy oraz nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy powiatowej,
8) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Komendanta, dotyczących prowadzenia rachunkowości oraz prowadzenie nadzoru nad realizacja tych przepisów wewnętrznych,:
a) zakładowego planu kont,
b) obiegu dokumentów /dowodów księgowych/,
c) zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
9) sporządzanie bilansu Komendy,
10) sporządzanie list płac, poborów i dodatkowych płatności w oparciu o wydane decyzje,
11) prowadzenie ubezpieczeń społecznych (ZUS),
12) pobieranie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i jego roczne rozliczanie,
13) prowadzenie kart wynagrodzeń.


Wytworzył lub odpowiada za treść:mł. kpt.Jarosław Kłak, data: 17.04.2018 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 05.11.2003 r., godz. 11.14
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 17.04.2018 r., godz. 13.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.04.2018 r., godz. 13.42Katarzyna RutkowskaEdycja strony
16.03.2015 r., godz. 12.02NieznanyEdycja strony
05.11.2003 r., godz. 11.14Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2952 razy.