Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Kierownik Sekcji ds. kwatermistrzowsko-technicznych KP PSP w Wołominie

Kierownik Sekcji kwatermistrzowsko-technicznych KP PSP w Wołominie

mł. asp. Piotr Łukasiuk


Do zadań sekcji kwatermistrzowskich należy w szczególności:

1. W zakresie spraw kwatermistrzowskich:
1) administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie,
2) opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież, specjalną, środki ochrony indywidualnej i przedmioty ekwipunku osobistego,
3) prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej strażaków, emerytowanych strażaków i pracowników cywilnych,
4) sporządzanie planów zakupów robót budowlano-instalacyjnych, dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych,
5) zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych,
6) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego komendy powiatowej,
7) prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku,
8) likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku,
9) prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami dotyczącymi odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy prowadzonych przez kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej,
10) systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z komórką właściwą ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie,
11) realizowanie prac dotyczących pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, w tym środków pochodzących z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej,
12) ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej,
13) prowadzenie postępowań w sprawie zamówień publicznych w uzgodnieniu z odpowiednimi komórkami Komendy,
14) prowadzenie spraw związanych z dotacjami z budżetu państwa przeznaczonych dla OSP z terenu powiatu wołomińskiego działających w ramach krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego.

2. W zakresie spraw techniki:
1) inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno -technicznej samochodów i sprzętu silnikowego,
2) prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi,
3) nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy powiatowej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych,
4) organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji urządzeń technicznych i instalacji technicznych i prac remontowych w komórkach organizacyjnych,
5) wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych pojazdów i sprzętu ratowniczo – gaśniczego.


Wytworzył lub odpowiada za treść:mł. kpt.Jarosław Kłak, data: 17.04.2018 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 05.11.2003 r., godz. 11.14
Ostatnia aktualizacja:Martyna Goś, data: 04.07.2019 r., godz. 15.16
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.07.2019 r., godz. 15.16Martyna GośEdycja strony
17.04.2018 r., godz. 13.41Katarzyna RutkowskaEdycja strony
06.02.2017 r., godz. 10.08NieznanyEdycja strony
16.03.2015 r., godz. 12.01NieznanyEdycja strony
02.02.2007 r., godz. 14.54Katarzyna PazioZaktualizowano stronę.
02.06.2006 r., godz. 09.40Katarzyna PazioZaktualizowano stronę.
05.11.2003 r., godz. 11.14Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3145 razy.