Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Prace związane z pielęgnacją, usunięcie drzew (gałęzie, dłużyca, karpa, zasypanie dołu po usuniętych karpach) w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wołomińskiego.

Termin składania ofert: 04.08.2011 godz. 10.00
ZAPYTANIE OFERTOWE


Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie ofert na:
” prace związane z pielęgnacją, usunięcie drzew (gałęzie, dłużyca, karpa, zasypanie dołu po usuniętych karpach) w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wołomińskiego.”

Miejsce składania ofert:
Kancelaria WID pokój nr 3, Wołomin, ul. Kobyłkowska 1a,
Tel/Fax: (22) 776-19-40,
e-mail: zdp@powiat-wolominski.pl

Oferta może być złożona drogą elektroniczną, faksem lub w formie papierowej.

Termin składania ofert: 02.08.2011 r. godzina 1000

Termin otwarcia ofert: 02..08.2011 r. godzina 1015

Do oferty należy załączyć:
1. Formularz oferty,
2. Podpisane istotne postanowienia umowyZmiana w Zapytaniu ofertowym

dot. ” prac związanych z pielęgnacją, usunięcie drzew (gałęzie, dłużyca, karpa, zasypanie dołu po usuniętych karpach) w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wołomińskiego”

Wydział Inwestycji i Drogownictwa w związku z otrzymanymi pytania do w/w zapytania udziela odpowiedzi:
1. Czy firma, która otrzyma zlecenie będzie odpowiedzialna za uzyskanie pozwolenia na wyłączenie prądu oraz zabezpieczenie ze swej strony nadzoru energetycznego?
Tak.
2. Na jakiej długości należy pociąć dłużyce, które będą przywożone na teren Inwestora?
Dłużyce należy pociąć na długość ok. 1.5 m
3. Czy w związku z prowadzeniem prac przy drogach firma nie powinna mieć w swojej dyspozycji Inspektora Terenów Zieleni?
Tak.
4. Czy żeby zapewnić profesjonalne wykonanie prac firmy nie powinny posiadać pracowników z uprawnieniami pilarza?
Tak.
5. Czy w związku z prowadzeniem prac niebezpiecznych firma nie powinna posiadać ubezpieczenia OC?
Tak, firma powinna posiadać odpowiednie ubezpieczenie OC.
W związku z powyższym następuje przesunięcie składania ofert do 04.08.2011 r.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 29.07.2011 r., godz. 14.58
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 08.08.2011 r., godz. 14.12
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.08.2011 r., godz. 14.12NieznanyZmiana przynależności strony
08.08.2011 r., godz. 14.12NieznanyZmiana przynależności strony
01.08.2011 r., godz. 15.19Katarzyna RutkowskaEdycja strony
29.07.2011 r., godz. 14.58NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4803 razy.