Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie

bryg. mgr inż. Andrzej Wysocki


Do zadań Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej należy:

1. kierowanie Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej,
2. organizowanie jednostek ratowniczo-gaśniczych,
3. organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
4. dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania,
5. kierowanie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z obszaru powiatu do akcji ratowniczych i humanitarnych poza granicę państwa, na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów i porozumień międzynarodowych,
6. analizowanie działań ratowniczych prowadzonych na obszarze powiatu przez podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
7. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej,
8. współdziałanie z komendantem gminnym ochrony przeciwpożarowej, jeżeli komendant taki został zatrudniony w gminie,
9. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
10. opracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu,
11. nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
12. wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa,
13. wstępne ustalanie przyczyny oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia,
14. organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego,
15. szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych,
16. inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu,
17. wprowadzanie podwyższonej gotowości operacyjnej w komendzie powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej w sytuacji zwiększonego prawdopodobieństwa katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, których skutki mogą zagrozić życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, oraz w przypadku wystąpienia i utrzymywania się wzmożonego zagrożenia pożarowego,

Do zadań komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej ponadto należy:

1. współdziałanie z zarządem (oddziałem) powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej;
2. przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej ochotniczych straży pożarnych na obszarze powiatu, pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
3. realizowanie zadań wynikających z innych ustaw.

Komendant nadzoruje pracę:

- Wydziału organizacyjno - kadrowego,
- Sekcji finansowej,
- Sekcji kontrolno-rozpoznawczej,


Wytworzył lub odpowiada za treść:mł. kpt.Jarosław Kłak, data: 17.04.2018 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 05.11.2003 r., godz. 11.10
Ostatnia aktualizacja:Martyna Goś, data: 04.07.2019 r., godz. 15.11
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.07.2019 r., godz. 15.11Martyna GośEdycja strony
17.04.2018 r., godz. 13.36Katarzyna RutkowskaEdycja strony
17.04.2018 r., godz. 13.33Katarzyna RutkowskaEdycja strony
10.04.2017 r., godz. 12.17NieznanyEdycja strony
10.04.2017 r., godz. 12.17NieznanyEdycja strony
09.02.2017 r., godz. 15.59Katarzyna RutkowskaEdycja strony
09.02.2017 r., godz. 15.59Katarzyna RutkowskaEdycja strony
06.02.2017 r., godz. 10.06NieznanyEdycja strony
16.03.2015 r., godz. 11.59NieznanyEdycja strony
20.03.2013 r., godz. 12.35NieznanyEdycja strony
05.11.2003 r., godz. 11.10Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 4308 razy.