Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uprawnienia strażaków w trakcie akcji ratowniczej

Uprawnienia strażaków określone są w art. 21 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. 96 poz. 667 z 2006 r. z późn. zm.):

Art. 21.
1. Strażacy biorący udział w akcji ratowniczej, w zakresie niezbędnym do prowadzenia akcji, mają prawo korzystania z:
1) dróg, gruntów i zbiorników wodnych państwowych, komunalnych i prywatnych,
2) komunalnych i prywatnych ujęć wodnych i środków gaśniczych.

2. W okolicznościachawnienia strażaków określone są w art. 21 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. 96 poz. 667 z 2006 r. z późn. zm.):

Art. 21.
1. Strażacy biorący udział w akcji ratowniczej, w zakresie niezbędnym do prowadzenia akcji, mają prawo korzystania z:
1) dróg, gruntów i zbiorników wodnych państwowych, komunalnych i prywatnych,
2) komunalnych i prywatnych ujęć wodnych i środków gaśniczych.

2. W okolicznościach uzasadnionych stanem wyższej konieczności strażak kierujący akcją ratowniczą ma prawo zarządzenia:
1) ewakuacji ludzi i mienia z terenu objętego akcją ratowniczą,
2) koniecznych prac wyburzeniowych i rozbiórkowych,
3) wstrzymania komunikacji w ruchu lądowym,
4) udostępnienia pojazdów, środków i przedmiotów niezbędnych do akcji ratowniczej,
5) zakazu przebywania osobom postronnym w rejonie akcji ratowniczej.

3. Ponadto w okolicznościach, o których mowa w ust. 2, kierujący akcją ma prawo:
1) żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, jednostek gospodarczych, organizacji społecznych i obywateli,
2) odstąpienia od zasad działania uznanych powszechnie za bezpieczne. uzasadnionych stanem wyższej konieczności strażak kierujący akcją ratowniczą ma prawo zarządzenia:
1) ewakuacji ludzi i mienia z terenu objętego akcją ratowniczą,
2) koniecznych prac wyburzeniowych i rozbiórkowych,
3) wstrzymania komunikacji w ruchu lądowym,
4) udostępnienia pojazdów, środków i przedmiotów niezbędnych do akcji ratowniczej,
5) zakazu przebywania osobom postronnym w rejonie akcji ratowniczej.

3. Ponadto w okolicznościach, o których mowa w ust. 2, kierujący akcją ma prawo:
1) żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, jednostek gospodarczych, organizacji społecznych i obywateli,
2) odstąpienia od zasad działania uznanych powszechnie za bezpieczne.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 05.11.2003 r., godz. 11.07
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 27.11.2007 r., godz. 13.45
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.11.2007 r., godz. 13.45Adam PodemskiAktualizacja danych
05.11.2003 r., godz. 11.07Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 7710 razy.