Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie ofert na: ” Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kładki dla pieszych na rzece Czarnej w ciągu wybudowanego chodnika w Mostówce gmina Wołomin”.

Termin składania ofert: 09.06.2011 r. godzina 10:00
Wydział Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie ofert na:
” Wykonania dokumentacji projektowej na budowę kładki dla pieszych na rzece Czarnej w ciągu wybudowanego chodnika w Mostówce gmina Wołomin”

Wykonanie projektu obejmuje:
a) Dokumentację projektową obiektu mostowego (kładki dla pieszych) budowlaną i wykonawczą - 7 egz.,
b) Dokumentację projektową drogową dojść do mostu - 7 egz.,
c) Dokumentację projektową ewentualnej przebudowy obiektów i urządzeń kolidujących z mostem- 7 egz.,
d) inwentaryzację zieleni,
e) badania geologiczne,
f) operat wodno prawny,
g) mapy prawne do podziałów w przypadku konieczności uzyskania ZRID,
h) stałą organizację ruchu,
i) kosztorysy inwestorskie (2 szt.), przedmiar robót (2 szt.), specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych(2 szt.)
j) dokumentację w formie cyfrowej (płyta CD) – rysunki w formacie PDF

Miejsce składania ofert:
Kancelaria Wydziału Dróg Powiatowych pokój nr 3, Wołomin, ul. Kobyłkowska 1a,
Tel/Fax: (22) 776-19-40,
e-mail: zdp@powiat-wolominski.pl

Oferta może być złożona drogą elektroniczną, faksem lub w formie papierowej.

Termin składania ofert: 09.06.2011 r. godzina 10:00

Termin otwarcia ofert: 09.06.2011 r. godzina 10:15


Do oferty należy załączyć:
1. Formularz oferty, (załącznik nr 1)
2. Podpisane istotne postanowienia umowy (załącznik nr 1).
3. Podkład archwalny - Most Majdan (załącznik nr 2)


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 02.06.2011 r., godz. 11.18
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 15.06.2011 r., godz. 09.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.06.2011 r., godz. 09.19NieznanyZmiana przynależności strony
02.06.2011 r., godz. 11.38Katarzyna RutkowskaEdycja strony
02.06.2011 r., godz. 11.18Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 5134 razy.