Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty "Wykonania projektu budowlano-wykonawczego budowy chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 4337W (ul. Korczaka w Radzyminie) o długości 1,5 km

Termin składania ofert: 27.05.2011 r. godzina 10:00
Wydział Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:

Wykonania projektu budowlano-wykonawczego budowy chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 4337W (ul. Korczaka w Radzyminie) o długości 1,5 km.

1. Dokumentacja projektowa zawierać musi:
• projekt budowlano-wykonawczy (obejmujący wszystkie branże) budowy chodnika wraz z odwodnienie przy drodze powiatowej Nr 4337W (ul. Korczaka w Radzyminie) na odcinku od ul. Wołomińskiej (drogi wojewódzkiej Nr 635) w kierunku drogi krajowej S-8 o długości około 1,5 km wraz ze wszystkimi załącznikami, decyzjami i uzgodnieniami warunkującymi otrzymanie pozwolenia na budowę,
• uzgodniony projekt stałej organizacji ruchu,
• szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbiory robót drogowych,
• przedmiary robót i kosztorys inwestorski,
• wersje elektroniczną dokumentacji
2. Dodatkowo należy wykonać dokumentację remontu nawierzchni drogi, projekt uporządkowania odwodnienia drogi oraz inwentaryzację zieleni.

Miejsce składania ofert:
Kancelaria WYDZIAŁU DRÓG POWIATOWYCH pokój nr 3, 05-200 Wołomin, ul. Kobyłkowska 1a,
Tel/Fax: (22) 776-19-40,
e-mail: zdp@powiat-wolominski.pl

Oferta może być złożona drogą elektroniczną, faksem lub w formie papierowej.

Termin składania ofert: 27.05.2011 r. godzina 10:00

Termin otwarcia ofert: 27.05.2011 r. godzina 10:15


Do oferty należy załączyć:
1. Formularz oferty,
2. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 25.05.2011 r., godz. 13.26
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 02.06.2011 r., godz. 12.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.06.2011 r., godz. 12.41NieznanyZmiana przynależności strony
25.05.2011 r., godz. 13.40Katarzyna RutkowskaEdycja strony
25.05.2011 r., godz. 13.39Katarzyna RutkowskaEdycja strony
25.05.2011 r., godz. 13.27Katarzyna RutkowskaEdycja strony
25.05.2011 r., godz. 13.27Katarzyna RutkowskaEdycja strony
25.05.2011 r., godz. 13.26Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 15637 razy.