Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXVIII-324/06 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 3 października 2006 r.

w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Wołomińskiego
Na podstawie art. 3d ust. 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1


Przyjmuje się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Wołomińskiego określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu.

§ 3


Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 15.03.2011 r., godz. 10.11
Ostatnia aktualizacja:Dorota Romańczuk, data: 01.06.2020 r., godz. 13.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.06.2020 r., godz. 13.10Dorota RomańczukEdycja strony
21.11.2011 r., godz. 16.22Katarzyna PazioZmiana przynależności strony
21.11.2011 r., godz. 16.12Katarzyna PazioZmiana przynależności strony
16.03.2011 r., godz. 09.40NieznanyEdycja strony
15.03.2011 r., godz. 10.11NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 3495 razy.