Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego, tj. przebudowę przepustu o średnicy 600 mm na rowie komunalnym A1, na terenie działek nr ew. 126/2, 61 i 81 obręb 05-0

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Na podstawie art. 127 ust. 6 i ust. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U.
z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
zawiadamiam,
że, w Starostwie Powiatowym przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, na wniosek z dnia 21.12.2010r. Burmistrza Miasta Marki, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. przebudowę urządzenia wodnego, tj. przebudowę przepustu o średnicy 600 mm na rowie komunalnym A1, na terenie działek nr ew. 126/2, 61 i 81 obręb 05-07 przy ul. Zagłoby
w Markach,
2. szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania ścieków opadowych
i roztopowych ze zlewni ul. Krymskiej w Markach do rowu A1, w ilości 6,4 l/s.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi
i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Barbara Zajkowska Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, data: 31.12.2010 r.
Wprowadził:Ewa Krzywosz, data: 07.01.2011 r., godz. 09.33
Ostatnia aktualizacja:Ewa Krzywosz, data: 07.01.2011 r., godz. 09.33
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.01.2011 r., godz. 09.33Ewa KrzywoszDodanie strony

Strona oglądana: 1345 razy.