Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych ze zlewni ul. Dziennikarskiej i Łukasińskiego w Zielonce (odwo

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Na podstawie art. 127 ust. 6 i ust. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U.
z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
zawiadamiam,
że, w Starostwie Powiatowym przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, na wniosek z dnia 07.12.2010r. Burmistrza Miasta Zielonka, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych ze zlewni ul. Dziennikarskiej
i Łukasińskiego w Zielonce (odwodnienie ulic gminnych Kosynierów i Fredry), poprzez istniejący przepust wałowy o średnicy Ø 600 do rz. Długiej w km 11+150, w ilości max. 338,9 l/s.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Marek Szafrański - Członek Zarządu, data: 21.10.2010 r.
Wprowadził:Ewa Krzywosz, data: 07.01.2011 r., godz. 09.26
Ostatnia aktualizacja:Ewa Krzywosz, data: 07.01.2011 r., godz. 09.26
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.01.2011 r., godz. 09.26Ewa KrzywoszDodanie strony

Strona oglądana: 1341 razy.