Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na przebudowę i rozbudowę rowów drogowych i odprowadzanie wód opadowych do rowów z projektowanej drogi powiatowej nr 4307W w miejscowości Emilianów,

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie,na wniosek z dnia 19.11.2010 r. PRW Przemysław Woźniak, ul. Deskurów 40, 07-201 Wyszków, działającego w imieniu Powiatu Wołomińskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i rozbudowę rowów drogowych, przebudowę i rozbiórkę przepustów i odprowadzanie wód opadowych do rowów z projektowanej drogi powiatowej nr 4307W w miejscowości Emilianów, na odcinku od skrzyżowania z drogą 4356W do węzła na drodze krajowej nr 8, gm. Radzymin i Dąbrówka, pow. wołomiński

Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Marek Szafrański - członek zarządu, data: 29.11.2010 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 01.12.2010 r., godz. 09.36
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 01.12.2010 r., godz. 09.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.12.2010 r., godz. 09.36Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1503 razy.