Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na pobóru wód podziemnych, na terenie Centralnego Laboratorium Badań Technicznych Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w miejscowości Borucza, gmina Strachówka.

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, na wniosek z dnia 04.11.2010r., Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, na terenie Centralnego Laboratorium Badań Technicznych Urzędu Komunikacji Elektronicznej, na działce nr ew. 333 obręb Borucza, w miejscowości Borucza, gmina Strachówka , w celu zaopatrzenia obiektów Centralnego Laboratorium Badań Technicznych i Centralnej Stacji Kontroli Emisji Radiowych.
Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Marek Szafrański - członek zarządu, data: 12.11.2010 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 15.11.2010 r., godz. 13.26
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 15.11.2010 r., godz. 13.26
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.11.2010 r., godz. 13.26Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1524 razy.