Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zaww sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: 1.odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z dachu budynku Centralnego Laboratorium Badań Technicznych oraz Centralnej Stacji Kontroli Emisji Radiowych - działka n

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie,
na wniosek z dnia 04.11.2010r., Urzędu Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.:
1.odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z dachu budynku Centralnego Laboratorium Badań Technicznych oraz Centralnej Stacji Kontroli Emisji Radiowych - działka nr ew. 333 obr. Borucza, gm. Strachówka,
2.odprowadzanie wód popłucznych z SUW budynku Centralnego Laboratorium Badań Technicznych oraz Centralnej Stacji Kontroli Emisji Radiowych.

Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3
w Wołominie, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Marek Szafrański - członek zarządu, data: 12.11.2010 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 12.11.2010 r., godz. 15.40
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 12.11.2010 r., godz. 15.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.11.2010 r., godz. 15.40Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1467 razy.