Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego Nr 135/09, z dnia 24.02.2009r., znak: WOŚ–6225–3/09 wydaną Gminie Zielonka.

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Na podstawie art. 127 ust. 6, ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 26.10.2010r. Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o., z s. ul. Literacka 20, 05-220 Zielonka, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na:
- szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych, istniejącym wylotem o rzędnej posadowienia dna 87,80 m n.p.m. do wód rzeki Długiej w km 11+140, ze zlewni ul. Ossowskiej w Zielonce w łącznej ilości 62,40 l/s,
udzielonego decyzją Starosty Wołomińskiego Nr 135/09, z dnia 24.02.2009r., znak: WOŚ–6225–3/09 wydaną Gminie Zielonka.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Marek Szafrański - Członek Zarządu, data: 03.11.2010 r.
Wprowadził:Ewa Krzywosz, data: 04.11.2010 r., godz. 11.33
Ostatnia aktualizacja:Ewa Krzywosz, data: 04.11.2010 r., godz. 11.33
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.11.2010 r., godz. 11.33Ewa KrzywoszDodanie strony

Strona oglądana: 1373 razy.