Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XLVII – 360/10

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Wołomińskiego
Uchwała Nr XLVII – 360/10
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 października 2010r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty WołomińskiegoNa podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1

Rada Powiatu Wołomińskiego uznaje skargę D. Ż. z dnia 6 kwietnia 2010r. na działalność Starosty Wołomińskiego za bezzasadną z przyczyn zawartych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały.


§ 2

Odpis uchwały wraz z uzasadnieniem należy przesłać skarżącemu na adres wskazany w skardze.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Edward Olszowy, data: 29.10.2010 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 28.10.2010 r., godz. 13.03
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 03.11.2010 r., godz. 08.45
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.11.2010 r., godz. 08.45Małgorzata JeznachEdycja strony
28.10.2010 r., godz. 13.03Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2368 razy.