Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XLVII- 352/10

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Słubice
Uchwała Nr XLVII- 352/10
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 października 2010 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie SłubiceNa podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art.216 ust 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

1. Powiat Wołomiński udzieli z budżetu pomocy finansowej Gminie Słubice w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy Słubice, które ucierpiały w wyniku powodzi.
2. Wartość pomocy finansowej wyniesie 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy).


§ 2

Podstawą przekazania przez Powiat Wołomiński Gminie Słubice środków na realizację pomocy określonej w § 1 będzie umowa określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiemu.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Edward Olszowy, data: 29.10.2010 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 28.10.2010 r., godz. 11.47
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 03.11.2010 r., godz. 08.38
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.11.2010 r., godz. 08.38Małgorzata JeznachEdycja strony
28.10.2010 r., godz. 11.47Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2040 razy.