Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę przepustu, na rowie melioracyjnym R-99, Cygów, gm. Poświętne.

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, na wniosek z dnia 07.10.2010 r. Pana Tomasza Tabor, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. budowę przepustu o średnicy 600 mm, na rowie melioracyjnym nr R-99, stanowiącym działkę nr ew. 351 obr. Cygów, gm. Poświętne.

Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Marek Szafrański - członek zarządu, data: 12.10.2010 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 22.10.2010 r., godz. 12.22
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 22.10.2010 r., godz. 12.22
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.10.2010 r., godz. 12.22Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1407 razy.