Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnegow sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego, tj. pogłębienie stawu rybnego, na terenie działki nr ew. 255 obręb 09 Jaźwie w gm. Tłuszcz.

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne
(Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.)

zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 27.09.2010r., Pana Jarosława Sokulskiego i Pani Danuty Czarneckiej, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego, tj. pogłębienie stawu rybnego, na terenie działki nr ew. 255 obręb 09 Jaźwie w gm. Tłuszcz.

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Barbara Zajkowska Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, data: 29.09.2010 r.
Wprowadził:Ewa Krzywosz, data: 29.09.2010 r., godz. 10.59
Ostatnia aktualizacja:Ewa Krzywosz, data: 29.09.2010 r., godz. 10.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.09.2010 r., godz. 10.59Ewa KrzywoszDodanie strony

Strona oglądana: 2003 razy.