Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego, tj.: budowę przepustu, o średnicy Ø600 mm i długości 10 m, na rowie przydrożnym zlokalizowanym na działce nr ew

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne
(Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.)

zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 10.09.2010r., Pani Moniki Malesa i Pana Sławomira Malesa, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego, tj.: budowę przepustu, o średnicy Ø600 mm i długości 10 m, na rowie przydrożnym zlokalizowanym na działce nr ew. 573 obręb Roszczep, umożliwiającego wjazd na działkę nr ew. 501 obręb Roszczep, gm. Klembów.

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Barbara Zajkowska Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, data: 20.09.2010 r.
Wprowadził:Ewa Krzywosz, data: 20.09.2010 r., godz. 15.06
Ostatnia aktualizacja:Ewa Krzywosz, data: 20.09.2010 r., godz. 15.09
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.09.2010 r., godz. 15.09Ewa KrzywoszEdycja strony
20.09.2010 r., godz. 15.06Ewa KrzywoszDodanie strony

Strona oglądana: 1379 razy.